2

Numer spotkania

Temat

Data i godzina

Link

Film ze spotkania

1

Omówienie cyklu spotkań i przybliżenie sylwetki głównej bohaterki E

29.03.2023 godzina 19.15

https://www.youtube.com/watch?v=y2nBrnUS5Zc

 

2

Emocje. Jakie emocje mi towarzyszyły przed rozpoczęciem zażywania, w trakcie oraz w czasie leczenia. Mechanizmy uzależnienia. Uzależnienie jako choroba kłamstwa i emocji.

08.05.2023 godzina 19.00

 

 

2

Rola grupy rówieśniczej, dostępność substancji, rola rodziny.

08.05.2023 godzina 19.00

 

 

 

Uzależnienie jako choroba. Poza kontrola i poza świadomością.

 

 

 

 

Sygnały ostrzegawcze. Czy inni mogli zauważyć że coś jest nie tak. Moja lista sygnałów ostrzegawczych. Moje "aktorstwo", jak uzależnieni grają.

 

 

 

 

Kryteria uzależnienia, kiedy należy reagować.

 

 

 

 

Rodzice i ich rola. Co można zrobić dobrze lub inaczej niż dotychczas, jak budować relacje że swoimi dziećmi i jak rozmawiać z nimi o narkotykach.

 

 

 

 

Formy pomocy instytucjonalnej - gdzie szukać pomocy i wsparcia.

 

 

 

 

Moja Terapia, jako proces oparty o wzloty i upadki. Co nie wydarzyło by się gdyby nie wsparcie rodziny.

 

 

 

 

Dobry rodzic, czyli jakim rodzice chciałabym być ja sama.

 

 

 

 

Odpowiedzi na tematy i pytania nie zawarte w cyklu spotkań.

 

 

 

Szanowni Państwo zapraszamy na cykl wywiadówek profilaktycznych online dla rodziców. Jest on o tyle ciekawy iż przyjmie formę wywiadu psychoterapeuty uzależnień Moniki Jaworskiej (pleszewskiej) z uzależnioną młodą dorosłą, która 6 lat  temu ukończyła terapię w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień i na ten moment pędzi w swoim rozwoju i korzysta z trzeźwości. Spotkania te będą miały charakter pomocowy dla rodziców, gdyż główna bohaterka spotkań ma zamiar skupić się na odpowiedzeniu rodzicom nastolatków co mogą zrobić i jak się zachowywać, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia ich dzieci i zrozumieć lepiej swoje dzieci oraz okres dorastania.
 
W czasie spotkania nie będzie możliwości zadawania pytań, jednak udostępnimy adres e-mail: perspektywapsychoterapia@gmail.com , na który ze spotkania na spotkanie będzie można zadawać pytania, na które odpowiadać będziemy sukcesywnie w kolejnych relacjach.
Krótka forma (30-40 min) pozwoli na to, aby szanować Państwa czas, który możecie spędzić z rodziną, a z drugiej strony wyciągnąć ze spotkań jak najwięcej. Planujemy spotkania około 1-2 razy w miesiącu, będziemy na bieżąco przesyłać do Państwa linki do tych relacji.
 

 

Przez krętą drogę, z zagubionej nastolatki do dojrzałej i wytrwałej kobiety

ProfilaktykaRazem.pl

Gabinet psychoterapii i psychoterapii uzależnień

izabela krukowska

http://rm-psychoterapia.bielsko.pl/