Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

ProfilaktykaRazem.pl

KOSZTY (CENY BRUTTO):

 

Szkolenie dla nauczycieli czas trwania 3 x 45 min koszt od 800 zł. + opłata za meteriały szkoleniowe 10-15 zł od uczestnika w zależności od tematu szkolenia

 

 

Szkolenie 1 dniowe czas trwania 8 h dydaktycznych koszt 2000 zł (w tym materiały szkoleniowe na 20 osób)

Szkolenie 2 dniowe czas trwania 16 h dydaktycznych koszt 3500 zł. (w tym materiały szkoleniowe na 20 osób)

Szkolenie 4 dniowe czas trwania 32 h dydaktycznych koszt 6000 zł. (w tym materiały szkoleniowe na 20 osób)

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ JEDNODNIOWYCH NA TERENIE GABINETU, TEMATY ZGODNA Z USTALENIAMI, MAX LICZBA OSÓB 6. KOSZT 300-400 ZŁ. 

 

Każdy z realizatorów ma możliwość wystawienia faktury.

 

TEMATY:

 

 • Profilaktyka inaczej
  Współczesne tendencje w profilaktyce, dialog motywujący i pozytywne myślenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

   

 • Rozpoznawanie substancji psychoaktywnych oraz reakcji po ich zażyciu.
  Zasady postępowania z uczniem używającym substancje psychoaktywne, możliwości uzyskiwania pomocy.

   

 • Zrozumieć świat online.
  Zapoznanie z możliwościami i zagrożeniami w Sieci. Sposoby postępowania z uczniem zagrożonym uzależnieniem behawioralnym i jego rodzicami.

   

 • Jak porozumieć się z nastolatkiem?
  Podstawy myślenia motywującego i wiedzy na temat dojrzewania.

Szkolenia dla nauczycieli

3x45 min.