ProfilaktykaRazem.pl

Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

KOSZTY (CENY BRUTTO):

 

Warsztat dla uczniów czas trwania 2 x 45 min, do 25 uczestników 350 zł.,

od 25 - 35 uczestników 450 zł.

WARSZTAT z 2 osobami prowadzącymi 700 zł.

Warsztat dla uczniów czas trwania 3 x 45 min 650 zł.

Warsztat dla uczniów czas trwania 4 x 45 min 850 zł.

 

Każdy z realizatorów ma możliwość wystawienia faktury.

 

 

Program dla dzieci i młodzieży odbywa się w formie zajęć warsztatowych.

Maksymalna liczba uczestników to 35 osób (zazwyczaj 1 klasa/grupa).

Zajęcia prowadzone są w tzw. kręgu.

Ćwiczenia aktywizujące pozwalają na indywidualną pracę każdego uczestnika oraz samodzielną

wypowiedź przynajmniej raz w ciągu zajęć.
Prowadzący bacznie obserwują proces grupowy i podążają za potrzebami klasy/grupy.

TEMATY ZAJĘĆ:

 

KLASY 4-6, 7-8 ORAZ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

 

 • Znajdź siebie, znajdź swoje zainteresowania. 
  Zajęcia oparte na budowaniu poczucia własnej wartości, poznaniu swoich mocnych i słabych stron i uzyskaniu wiedzy na temat form spędzania czasu wolnego, które będą atrakcyjne dla poszczególnych uczestników. Przed realizacją tych zajęć konieczny jest kontakt z pedagogiem, który wskaże możliwości w zakresie rozwoju zainteresowań, jakimi dysponują szkoła i środowisko lokalne. 2 x 45 min.

 

 • Moja mapa marzeń.
  Zajęcia pokazują czym są marzenia, czym różnią się marzenia od celów, do czego cele i marzenia są potrzebne oraz jak realizować plany. Efektem warsztatów jest indywidualna mapa marzeń każdego uczestnika. 2 x 45 min.

   

 • Błąd takie proste słowo.
  Zajęcia mają na celu pokazanie uczestnikom, że popełnianie błędów jest w życiu nieuniknione, nie zawsze oznacza porażkę, natomiast konstruktywne ich rozwiązanie może przynieść korzyści i wpłynąć na kształtowanie się wartości. 2 x 45 min.

   

 • Life czy nie life.
  Są to warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych, używania komputera oraz Sieci w sposób bezpieczny i konstruktywny. Zajęcia ukazują jak swoje potrzeby można zaspokajać offline czyli poza Siecią. 2 x 45 min.

   

 • Jestem tym, o czym myślę.
  Warsztaty prowadzone są pod kątem pozytywnego myślenia i jego roli w życiu człowieka. 2 x 45 min.

   

 • Celuj, planuj, realizuj.
  Podczas warsztatu uczestnicy zastanawiają się nad zasadnością ustalania i wyznaczania sobie celów, tworzą mapę celów. Kolejnym etapem jest rozwój umiejętności planowania w oparciu o swoje konkretne cele, ukazanie zasadności kształtowania samokontroli i samodyscypliny. 2 x 45 min.

   

 • Po co te granice.

 

 

 

KLASY 7-8 ORAZ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (poniższe tematy nie są realizowane w klasach niższych, ze względu na rodzaj treści)

 

 • O emocjach bez emocji.
  Uczestnicy warsztatu uczą się nazywać, rozpoznawać emocje oraz poznają sposoby radzenia sobie z nimi. 3 x 45 min.

   

 • Konflikt jako początek czegoś dobrego.
  Warsztat zakłada pokazanie konfliktu jako możliwości odnajdywania nowych rozwiązań, pozyskiwania wiedzy o sobie i innych. 2 x 45 min.

   

 • Jestem, jaki jestem.
  Są to warsztaty z zakresu budowania poczucia własnej wartości. Wyposażają w wiedzę na temat tego, czym jest poczucie własnej wartości, w aki sposób je budować, w czym może być pomocne. Wyposażają w umiejętności prawidłowego jej postrzegania jako podstawy do unikania czynników zagrażających zdrowiu. 4 x 45 min.

   

 • Komunikacja – czyli właściwie co.
  Uczestnicy warsztatu zapoznają się z błędami w komunikacji z rówieśnikami oraz dorosłymi. Zajęcia ukazują, czym jest empatia i asertywne mówienie oraz działanie. 3 x 45 min.

   

 • Problem, nic prostszego. Traktowanie problemów jak wyzwania, nauki i doświadczenia. Zapoznanie uczniów z techniką rozwiązywania problemów która jest jednocześnie techniką osiągania celów. 2-3 x 45 min.
   

 • Ach ta plotka - o trudnościach komunikacyjnych i możliwości wyrażania się w sposób zrozumiały. Mówienie o potrzebach i w komunikacie ja. 2 x 45 min.
   

 • Kiedy wiesz że to co się dzieje nie jest dobre - warsztat o rodzajach przemocy rówieśniczej, emocjach ofiary, powodach używania przemocy przez sprawdzę, miejscach poszukiwania pomocy oraz konsekwencjach używania zachowań przemocowych.2 x 45 min.
   

 • Decyzja należy do Ciebie.
  Warsztaty dotyczą mechanizmów uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w szczególności narkotyków, z mocnym akcentem na używanie marihuany). Zajęcia zakładają ukazanie elementów manipulacji związanych z narkotykami. Szczególne miejsce w warsztatach zajmują formy spędzania wolnego czasu atrakcyjne dla młodzieży, a zarazem konstruktywne z pedagogicznego punktu widzenia. 2 x 45 min.

   

 • Bądź bezpieczny, rozpoznawaj zagrożenia w Sieci.
  Uczestnicy zajęć poznają różne zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w Sieci, jednak najważniejszym aspektem zajęć jest ukazanie możliwości poszukiwania i uzyskiwania pomocy, bezpiecznego korzystania z nowych mediów oraz brania odpowiedzialności za swoje działania w Sieci. 3 x 45 min.

   

 • Alkohol – pić czy nie pić - oto jest pytanie.
  Zajęcia mają na celu ukazanie powodów i konsekwencji używania alkoholu. Poszerzają wiedzę na jego temat o elementy niechętnie ujawniane przez producentów. 2 x 45 min.

   

 • Kilka słów o manipulacji.
  Warsztat wyposaża w wiedzę na temat manipulacji, które są stosowane przez producentów i dystrybutorów nilegalnych substancji, ale również w sieci. Ukazuje istotę podejmowania własnych i świadomych decyzji. Wskazuje, jak istotne są czynniki chroniące: poczucie własnej wartości, wiedza na temat siebie i swoich potrzeb, umiejętność ich zaspokajania w sposób konstruktywny, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji, poprawna komunikacja. 2 x 45 min.

 

Program dla dzieci i młodzieży