GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Bielsko-Biała 43-300,

ul. Legionów 26/28 – Kompleks Nowe Miasto,

Budynek A, parter

Adres e-mail: gabinetwsparcie@gmail.com

TEL. 505 682 504

 

certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień (nr certyfikatu IP/1296/2016)

Profilaktyk i realizator warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani:

program wczesnej interwencji „FreD Goes Net” (nr 06/05/2018); program profilaktyczny „Unplugged” (nr 31/U/FPP/2019);

w trakcie szkolenia podnoszącego kwalifikacje pracy w Duchu Dialogu Motywującego;

 

Obecnie instruktor terapii uzależnień oraz wychowawca w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży w Bielsku-Białej ( od 2006 r wolontariusz, od 2015 roku pracownik do nadal) oraz Hostelu Postrehabilitacyjnego dla osób po ukończonym programie terapeutycznym ( 2019-2020 r);

instruktor terapii uzależnień i konsultant w Punktach Konsultacyjnych ds. Uzależnień w Bielsku-Białej ( od 2016 roku ,do nadal) Andrychowie ( od 2020 roku, do nadal)

 

W pracy terapeutycznej wykorzystuje podejście oparte na dialogu motywującym.

BOGDAN KRZAK

2

Numer spotkania

Temat

Data i godzina

Link

Film ze spotkania

1

Omówienie cyklu spotkań i przybliżenie sylwetki głównej bohaterki E

29.03.2023 godzina 19.15

https://www.youtube.com/watch?v=y2nBrnUS5Zc

 

2

Emocje. Jakie emocje mi towarzyszyły przed rozpoczęciem zażywania, w trakcie oraz w czasie leczenia. Mechanizmy uzależnienia. Uzależnienie jako choroba kłamstwa i emocji.

08.05.2023 godzina 19.00

 

 

2

Rola grupy rówieśniczej, dostępność substancji, rola rodziny.

08.05.2023 godzina 19.00

 

 

 

Uzależnienie jako choroba. Poza kontrola i poza świadomością.

 

 

 

 

Sygnały ostrzegawcze. Czy inni mogli zauważyć że coś jest nie tak. Moja lista sygnałów ostrzegawczych. Moje "aktorstwo", jak uzależnieni grają.

 

 

 

 

Kryteria uzależnienia, kiedy należy reagować.

 

 

 

 

Rodzice i ich rola. Co można zrobić dobrze lub inaczej niż dotychczas, jak budować relacje że swoimi dziećmi i jak rozmawiać z nimi o narkotykach.

 

 

 

 

Formy pomocy instytucjonalnej - gdzie szukać pomocy i wsparcia.

 

 

 

 

Moja Terapia, jako proces oparty o wzloty i upadki. Co nie wydarzyło by się gdyby nie wsparcie rodziny.

 

 

 

 

Dobry rodzic, czyli jakim rodzice chciałabym być ja sama.

 

 

 

 

Odpowiedzi na tematy i pytania nie zawarte w cyklu spotkań.

 

 

 

Szanowni Państwo zapraszamy na cykl wywiadówek profilaktycznych online dla rodziców. Jest on o tyle ciekawy iż przyjmie formę wywiadu psychoterapeuty uzależnień Moniki Jaworskiej (pleszewskiej) z uzależnioną młodą dorosłą, która 6 lat  temu ukończyła terapię w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień i na ten moment pędzi w swoim rozwoju i korzysta z trzeźwości. Spotkania te będą miały charakter pomocowy dla rodziców, gdyż główna bohaterka spotkań ma zamiar skupić się na odpowiedzeniu rodzicom nastolatków co mogą zrobić i jak się zachowywać, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia ich dzieci i zrozumieć lepiej swoje dzieci oraz okres dorastania.
 
W czasie spotkania nie będzie możliwości zadawania pytań, jednak udostępnimy adres e-mail: perspektywapsychoterapia@gmail.com , na który ze spotkania na spotkanie będzie można zadawać pytania, na które odpowiadać będziemy sukcesywnie w kolejnych relacjach.
Krótka forma (30-40 min) pozwoli na to, aby szanować Państwa czas, który możecie spędzić z rodziną, a z drugiej strony wyciągnąć ze spotkań jak najwięcej. Planujemy spotkania około 1-2 razy w miesiącu, będziemy na bieżąco przesyłać do Państwa linki do tych relacji.
 

 

Przez krętą drogę, z zagubionej nastolatki do dojrzałej i wytrwałej kobiety

ProfilaktykaRazem.pl