Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

ProfilaktykaRazem.pl

my w mediach:

Bogdan Krzak

Instruktor Psychoterapii Uzależnień od narkotyków (nr IP/1296/2016), profilaktyk, konsultant indywidualny, realizator warsztatów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli. Realizator rekomendowanego programu wczesnej interwencji FreD goes net (nr 06/05/2018r.), UNPLUGGED (31/U/FPP/2019). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. tel. 505 682 504 

Monika Jaworska Pleszewska

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Specjalista psychoterapii uzależnień (nr SP/1213/2016), pedagog, profilaktyk. Realizator i koordynator warsztatów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych. Terapeuta uzależnień behawioralnych.Realizator rekomendowanego programu terapeutycznego Candis, "Programu Wzmacniania Rodziny", UNPLUGGED (131/U/FPP/2019)

PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY. tel. 609162775

Anna Pilorz

Pedagog, profilaktyk, dogoterapeuta. Realizator warsztatów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli. Realizator programów rekomendowanych: program profilaktyki selektywnej "Programu Wzmacniania Rodziny 10-14" (nr 167/07/OSM/2017r.), program wczesnej interwencji "Fred goes net" (nr 12/05/2018).  tel. 669 538 416

Wojciech Piszczek

 Specjalista psychoterapii uzależnień (nr SP/1331/2017), mgr pedagogiki pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapeuta, doradca rodzinny, profilaktyk, prezes Stowarzyszenia Sportowego GramOLajf. Koordynator wolontariatu oraz wielu eventów i wydarzeń profilaktycznych i sportowych.tel. 500 138 644

Nasza Kadra

 

Jesteśmy zespołem "młodych" (na pewno duchem) ludzi, którzy na co dzień pracują z młodzieżą uzależnioną. Mamy wieloletnie doświadczenie (7-11 lat) w tym zawodzie. Nasze główne miejsca pracy to Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży Nadzieja
ul. Barkowska 167 c, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Nadzieja i Poradnia Leczenia Uzależnień Nadzieja
ul. Stojałowskiego 19 w Bielsku Białej, Specjalistyczny Dom Dziecka ul. Kolonia 17 w Bielsku Białej, Punkt Konsultacyjny Arka w Bielsku Białej.

W swojej pracy łączymy wiedzę na temat rozwoju dzieci
i młodzieży, uzależnień od substancji psychoaktywnych
i behawioralnych, wieloletnie doświadczenie i naszą charyzmę. 

                   O nas