GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Bielsko-Biała 43-300,

ul. Legionów 26/28 – Kompleks Nowe Miasto,

Budynek A, parter

Adres e-mail: gabinetwsparcie@gmail.com

TEL. 500 138 644

 

mgr pedagogiki ( Uniwersytet Śląski , 2005 rok );

certyfikowany psychoterapeuta uzależnień (nr certyfikatu SP/1331/2017);

socjoterapeuta ( Centrum Wsparcia Biznesowego w Gliwicach, 2013-2014rok);

doradca rodzinny ( Studium Teologii Rodziny w Bielsku-Białej, 2004-2005 rok);

uczestnik całościowego szkolenia w pracy z rodziną wieloproblemową ( Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, (2008 rok) ;

uczestnik szkolenia w pracy terapeutycznej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (SFA) ( Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, (2009 rok)

 

Obecnie psychoterapeuta i wychowawca w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży w Bielsku-Białej ( od 2013 roku , do nadal);

pracownik socjalny i pracownik pierwszego kontaktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie ( 2007 - 2012 ) ;

pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik telefonu zaufania w Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej ( 2019 rok, do nadal)

 

Prezes Stowarzyszenia Sportowego GramOLajf w Cieszynie ( od 2011 roku, do nadal),

promotor wolontariatu młodzieżowego.

 

 

W pracy terapeutycznej wykorzystuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach SFA , w terapii uzależnień nurt behawioralno-poznawczy.

WOJCIECH PISZCZEK

ProfilaktykaRazem.pl