Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

ProfilaktykaRazem.pl

Przed spotkaniem przesyłany jest szczegółowy plan szkolenia -
z możliwością dostosowania do potrzeb odbiory

 

 

KOSZTY (CENY BRUTTO):

 

Szkolenie dla nauczycieli czas trwania 3 x 45 min koszt 600 zł. plus materiały szkoleniowe

Szkolenie 1 dniowe czas trwania 8 h koszt 2000 zł (w tym materiały szkoleniowe)

Szkolenie 2 dniowe czas trwania 16 h koszt 3000 zł. (w tym materiały szkoleniowe)

Szkolenie 4 dniowe czas trwania 32 h koszt 5000 zł. (w tym materiały szkoleniowe)

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ JEDNODNIOWYCH NA TERENIE GABINETU, TEMATY ZGODNA Z USTALENIAMI, MAX LICZBA OSÓB 6. KOSZT 200-300 ZŁ. 

 

Każdy z realizatorów ma możliwość wystawienia faktury.

 

JEDEN DZIEŃ SZKOLENIOWY OBEJMUJE 8 GODZIN

( W TYM PRZERWY KAWOWE, OBIADOWE - W ZALEŻNOŚCI OD ORGANIZATORA)

Szkolenie 1 dniowe - 1 temat

Szkolenie 2 dniowe - 2 tematy

 

 

TEMATY:

 

 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.
  Rodzaje substancji psychoaktywnych. Manipulacja wokół narkotyków i nowych narkotyków. Interwencja szkoły wokół sytuacji związanych z substancjami psychoaktywnymi. Formy leczenia osób uzależnionych. Przykłady metod pracy wykorzystywanych w ośrodkach terapii uzależnień. Dialog motywujące w pracy z młodzieżą. Profilaktyką uzależnień, czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka. 8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. 
   Przegląd uzależnień nie chemicznych. Podstawowa wiedzą na temat potrzeb dzieci i młodzieży. Praca z osobami uzależnionymi od komputera i Sieci. Sposoby radzenia sobie z napięciem, którego efektem są samookaleczenia i kompulsje seksualne. Hazard i pieniądze w życiu młodego człowieka. Profilaktyką uzależnień behawioralnych. 8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Komunikacja z rodzicem i dzieckiem.
  Przybliżenie różnorodnych form komunikacji, utrudnień i barier, zachęcenie do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i rozumienia innych. Ważne zasady w rozmowie i byciu z dzieckiem w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona. Czynniki chroniące ludzi: wiedza, umiejętności i relacja.8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Więcej o potrzebach młodych ludzi i sposobach ich realizacji.
  8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Rola myślenia i dialogu w życiu człowieka. Prezentacja metod pracy terapii poznawczo - behawioralnej i dialogu motywującego. 
  Prezentacja metod pracy terapii poznawczo - behawioralnej i dialogu motywującego. 8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Podstawy psychopatologii. 8 PEŁNYCH GODZIN

szkolenia 1,2- dniowe

dla pracowników oświaty i służb społecznych