Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

2

Numer spotkania

Temat

Data i godzina

Link

Film ze spotkania

1

Omówienie cyklu spotkań i przybliżenie sylwetki głównej bohaterki E

29.03.2023 godzina 19.15

https://www.youtube.com/watch?v=y2nBrnUS5Zc

 

2

Emocje. Jakie emocje mi towarzyszyły przed rozpoczęciem zażywania, w trakcie oraz w czasie leczenia. Mechanizmy uzależnienia. Uzależnienie jako choroba kłamstwa i emocji.

08.05.2023 godzina 19.00

 

 

2

Rola grupy rówieśniczej, dostępność substancji, rola rodziny.

08.05.2023 godzina 19.00

 

 

 

Uzależnienie jako choroba. Poza kontrola i poza świadomością.

 

 

 

 

Sygnały ostrzegawcze. Czy inni mogli zauważyć że coś jest nie tak. Moja lista sygnałów ostrzegawczych. Moje "aktorstwo", jak uzależnieni grają.

 

 

 

 

Kryteria uzależnienia, kiedy należy reagować.

 

 

 

 

Rodzice i ich rola. Co można zrobić dobrze lub inaczej niż dotychczas, jak budować relacje że swoimi dziećmi i jak rozmawiać z nimi o narkotykach.

 

 

 

 

Formy pomocy instytucjonalnej - gdzie szukać pomocy i wsparcia.

 

 

 

 

Moja Terapia, jako proces oparty o wzloty i upadki. Co nie wydarzyło by się gdyby nie wsparcie rodziny.

 

 

 

 

Dobry rodzic, czyli jakim rodzice chciałabym być ja sama.

 

 

 

 

Odpowiedzi na tematy i pytania nie zawarte w cyklu spotkań.

 

 

 

Szanowni Państwo zapraszamy na cykl wywiadówek profilaktycznych online dla rodziców. Jest on o tyle ciekawy iż przyjmie formę wywiadu psychoterapeuty uzależnień Moniki Jaworskiej (pleszewskiej) z uzależnioną młodą dorosłą, która 6 lat  temu ukończyła terapię w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień i na ten moment pędzi w swoim rozwoju i korzysta z trzeźwości. Spotkania te będą miały charakter pomocowy dla rodziców, gdyż główna bohaterka spotkań ma zamiar skupić się na odpowiedzeniu rodzicom nastolatków co mogą zrobić i jak się zachowywać, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia ich dzieci i zrozumieć lepiej swoje dzieci oraz okres dorastania.
 
W czasie spotkania nie będzie możliwości zadawania pytań, jednak udostępnimy adres e-mail: perspektywapsychoterapia@gmail.com , na który ze spotkania na spotkanie będzie można zadawać pytania, na które odpowiadać będziemy sukcesywnie w kolejnych relacjach.
Krótka forma (30-40 min) pozwoli na to, aby szanować Państwa czas, który możecie spędzić z rodziną, a z drugiej strony wyciągnąć ze spotkań jak najwięcej. Planujemy spotkania około 1-2 razy w miesiącu, będziemy na bieżąco przesyłać do Państwa linki do tych relacji.
 

 

Przez krętą drogę, z zagubionej nastolatki do dojrzałej i wytrwałej kobiety

ProfilaktykaRazem.pl

Przed spotkaniem przesyłany jest szczegółowy plan szkolenia -
z możliwością dostosowania do potrzeb odbiory

 

 

KOSZTY (CENY BRUTTO):

 

Szkolenie dla nauczycieli czas trwania 3 x 45 min koszt 600 zł. plus materiały szkoleniowe

Szkolenie 1 dniowe czas trwania 8 h koszt 2000 zł (w tym materiały szkoleniowe)

Szkolenie 2 dniowe czas trwania 16 h koszt 3000 zł. (w tym materiały szkoleniowe)

Szkolenie 4 dniowe czas trwania 32 h koszt 5000 zł. (w tym materiały szkoleniowe)

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ JEDNODNIOWYCH NA TERENIE GABINETU, TEMATY ZGODNA Z USTALENIAMI, MAX LICZBA OSÓB 6. KOSZT 200-300 ZŁ. 

 

Każdy z realizatorów ma możliwość wystawienia faktury.

 

JEDEN DZIEŃ SZKOLENIOWY OBEJMUJE 8 GODZIN

( W TYM PRZERWY KAWOWE, OBIADOWE - W ZALEŻNOŚCI OD ORGANIZATORA)

Szkolenie 1 dniowe - 1 temat

Szkolenie 2 dniowe - 2 tematy

 

 

TEMATY:

 

 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.
  Rodzaje substancji psychoaktywnych. Manipulacja wokół narkotyków i nowych narkotyków. Interwencja szkoły wokół sytuacji związanych z substancjami psychoaktywnymi. Formy leczenia osób uzależnionych. Przykłady metod pracy wykorzystywanych w ośrodkach terapii uzależnień. Dialog motywujące w pracy z młodzieżą. Profilaktyką uzależnień, czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka. 8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. 
   Przegląd uzależnień nie chemicznych. Podstawowa wiedzą na temat potrzeb dzieci i młodzieży. Praca z osobami uzależnionymi od komputera i Sieci. Sposoby radzenia sobie z napięciem, którego efektem są samookaleczenia i kompulsje seksualne. Hazard i pieniądze w życiu młodego człowieka. Profilaktyką uzależnień behawioralnych. 8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Komunikacja z rodzicem i dzieckiem.
  Przybliżenie różnorodnych form komunikacji, utrudnień i barier, zachęcenie do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i rozumienia innych. Ważne zasady w rozmowie i byciu z dzieckiem w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona. Czynniki chroniące ludzi: wiedza, umiejętności i relacja.8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Więcej o potrzebach młodych ludzi i sposobach ich realizacji.
  8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Rola myślenia i dialogu w życiu człowieka. Prezentacja metod pracy terapii poznawczo - behawioralnej i dialogu motywującego. 
  Prezentacja metod pracy terapii poznawczo - behawioralnej i dialogu motywującego. 8 PEŁNYCH GODZIN

   

 • Podstawy psychopatologii. 8 PEŁNYCH GODZIN

szkolenia 1,2- dniowe

dla pracowników oświaty i służb społecznych