Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

ProfilaktykaRazem.pl

KOSZTY (CENY BRUTTO):

 

Warsztat dla uczniów czas trwania 2 x 45 min, do 25 uczestników 350 zł.,

od 25 - 35 uczestników 450 zł.

WARSZTAT z 2 osobami prowadzącymi 700 zł.

Warsztat dla uczniów czas trwania 3 x 45 min 650 zł.

Warsztat dla uczniów czas trwania 4 x 45 min 850 zł.

 

Prelekcje dla rodziców czas trwania 30 - 45 min + konsultacje (łączny czas 60 min), od 400 zł. plus koszty dojazdu

Warsztaty dla rodziców czas trwania 3 x 45 min od 800 zł.

 

Szkolenie dla nauczycieli czas trwania 3 x 45 min koszt od 800 zł. + opłata za meteriały szkoleniowe 10-15 zł w zależności od tematu szkolenia plus koszty dojazdu

Szkolenie 1 dniowe czas trwania 8 h dydaktycznych koszt 2000 zł (w tym materiały szkoleniowe na 20 osób)

Szkolenie 2 dniowe czas trwania 16 h dydaktycznych koszt 3500 zł. (w tym materiały szkoleniowe na 20 osób)

Szkolenie 4 dniowe czas trwania 32 h dydaktycznych koszt 6000 zł. (w tym materiały szkoleniowe na 20 osób)

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ JEDNODNIOWYCH NA TERENIE GABINETU, TEMATY ZGODNA Z USTALENIAMI, MAX LICZBA OSÓB 6. KOSZT 200-300 ZŁ. 

 

Sesja terapeutyczna 150 - 200 zł - 50 min.

 

Program Wzmacniania Rodziny 7 sesji po 2h  - od 4000 zł

 

Program UNPLUGGED - 3500zł (1klasa), przy realizacji dwóch klas po kolei, godzina po godzinie, cena za jedną klasę 3200 zł.

 

Program FRED goes net (2 realizatorów) - 3000 zł.

 

CENNIK