Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

ProfilaktykaRazem.pl

 
 
mgr Monika Jaworska (Pleszewska)
 

Psychoterapeuta Dzieci i Młodzieży, Specjalista psychoterapii uzależnień (nr SP/1213/2016), pedagog, profilaktyk.
Praca z młodzieżą zagrożoną i uzależnioną.
Realizacja i koordynacja programów profilaktycznych (szkolenia, warsztaty)

 

 

 

 

Prywatny gabinet psychoterapii i psychoterapii uzależnień
Remedium i Perspektywa

ul. Sixta 5/401

43-300 Bielsko Biała

e-mail: pleszewskamonika@gmail.com

tel. 609162775

FB: https://www.facebook.com/Perspektywa-Monika-Pleszewska-116399793094260/
Sesja terapeutyczna 50 min. 120 zł
Program Candis sesja 90 min. 150 zł.

 

 

 

mgr Monika Pleszewska

 

 • terapia indywidualna
 • psychoterapia uzależnień dzieci i młodzieży
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • terapia Candis
 • terapia uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży
 • konsultacje dla rodziców osób z problemem uzależnienia
 • substancji/ zachowań nałogowych
 • kontynuacja leczenia dla osób, które ukończyły leczenie stacjonarne – terapia zapobiegania nawrotom

 

mgr Izabela Krukowska

 

Psychoterapia:

 • zaburzeń lękowych – ataki paniki, fobie specyficzne, fobia społeczna, lęk uogólniony,
 • zaburzeń nastroju – depresja,
 • chcesz powrócić do równowagi mierzysz się z kryzysem emocjonalnym,
 • mierzysz się z trudnościami w relacjach z innymi,
 • negatywnie o sobie myślisz co uniemożliwia Ci rozwinięcie swojego potencjału,
 • żyjesz w ciągłym stresie,
 • czujesz, że istnieją ograniczenia, które trudno Ci nazwać i przezwyciężyć.

Terapia uzależnień od:

(Pierwsze trzy wizyty diagnostyczne po których wspólnie podejmiemy decyzje jakiej formy leczenia potrzebujesz).

 • kontynuacja leczenia dla osób, które ukończyły leczenie stacjonarne – terapia zapobiegania nawrotom,
 • psychoterapia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.

 

 

 

mgr Monika Jaworska (Pleszewska)

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2011- obecnie Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej; terapeuta

 • 2015 – obecnie Projekt profilaktyczny (prof. uzależnień) „Nie daj się zniewolić” realizowany na terenie województwa śląskiego dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizacja (ponad 300 godzin) oraz koordynacja projektu.

 • 2016 – obecnie Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku Białej; terapeuta indywidualny, terapeuta CANDIS, realizator Programu Wzmacniania Rodzin, realizator programu UNPLUGGED

 • 2019 – obecnie Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Ul. Metalowców 10 Andrychów (godziny przyjęć:  http://ops.andrychow.eu/punkt-konsultacyjny/ )

Prowadzenie zajęć, szkoleń, warsztatów:

 • 2019  Wykład Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" Konferencja UŚ Cieszyn: Współczesne wyzwania w opiece nad dzieckiem w pieczy zastępczej i adopcji: Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży

 • 2019  Szkolenie Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży Organizator: Poradnia Specjalistyczna ARKA – Oddział Nowy Sącz

 • 2019  Wykład PPP Mikołów  Konferencja Biblioteka Miejska Mikołów: Oblicza depresji dzieci i młodzieży: Uzależnienia behawioralne, a depresja u dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne, które mogą być stosowane przez rodziców i nauczycieli

 • 2018  Szkolenie Uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Organizator: Poradnia Specjalistyczna ARKA – Oddział Nowy Sącz

 • 2017 Wykład Fundacja Dom Nadziei Konferencja Bytom: Nie mów nikomu – tajemnice w życiu dziecka: Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeni

 • 2017 Warsztaty Fundacja Dom Nadziei Konferencja Ustroń: Czas na zmianę: Społeczność terapeutyczna i nowe media.

 • 2017 Warsztaty Wspólnota Miasto na Górze Dalej spotkanie ludzi z pasją: Uzależnienia behawioralne – jak chronić dziecko przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji

 • 2016 Wykład Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej, UM w Czechowicach Dziedzicach i Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej Konferencja Wybieram zdrowie: Uzależnienia behawioralne

 • 2016 Wykład Grupa Pedagogów Ulicy UNO z Centrum Misji i Ewangelizacji Bytom Konferencja Od obserwacji do relacji. Streetworking wśród dzieci i młodzieży marginalizowanej społecznie: Uzależnienia behawioralne – czym są i dlaczego ludzie się uzależniają. Komunikacja z uzależnionym dzieckiem i jego rodzicem.

 • 2015 Wykład Konferencja Kuratorium Oświaty w Katowicach Profilaktyka uzależnień w szkole – zagrożenia związane z dopalaczami Bielsko Biała: Dopalacze i profilaktyka

 • 2015 Wykład Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie Konferencja Śmiercionośne środki zastępcze: Praca z młodzieżą uzależnioną

 • 2015 Warsztaty Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Rozmowy w duchu dialogu motywującego w terapii i resocjalizacji.

 • 2014 Warsztaty Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Dopalacze jako nowe wyzwanie w pracy wychowawczej z młodzieżą. Rozmowy oparte o dialog motywujący.

 • 2013 Warsztaty dla studentów: Wykorzystanie metod terapii pedagogicznej w praktyce pedagogicznej; Stres w pracy pedagoga i wychowawcy. Metody radzenia sobie ze stresem.

 • 2010 – 2011 Zajęcia ze studentami Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej – 150 h dydaktycznych

Kursy i szkolenia:

 • 2020 Rozpoczęcie 4 -letniego szkolenia PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

 • 2019 Szkolenie "Realizator Programu profilaktyki uzależnień UNPLUGGED" Fundacja Pozytywnej Profilaktyki Wrocław

 • 2019 Szkolenie "Realizator Programu Wzmacniania Rodzin" Fundacja Maraton Warszawa

 • 2018 Seminarium "Doskonalenie umiejętności realizatorów CANDIS" AMiE Warszawa

 • 2019 Szkolenie "Wykorzystanie terapii schematu w pracy z osobami uzależnionymi - poziom początkujący" KBPN Warszawa

 • 2017 Szkolenie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej w profilaktyce i uzależnieniach AMiE Warszawa

 • 2016 Szkolenie „Krótkoterminowa terapia uzależnień od kanabinidów CANDIS” KBPN Warszawa

 • 2016 Warsztat „Dialog Motywujący wstęp” KBPN Warszawa

 • 2016 Szkolenie „Pomoc psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych” Błękitny Krzyż

 • 2014-2016 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach; Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnień od Narkotyków.

 • 2015 Szkolenie „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym” MONAR

 • 2014 Szkolenie „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”

 • 2013 Warsztaty „Psychodrama w terapii osób uzależnionych”

 • 2013 Warsztaty „Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym”

 • 2013 Warsztaty „Wybrane metody diagnostyczne sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia”

 • 2013 Warsztaty „Arteterapia jako medium Terapii Zajęciowych”

 • 2013 Warsztaty „ Terapia sztuką, terapia przez sztukę”

 • 2012 Warsztaty „Psychodrama w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym”.

 • 2012 Warsztaty „Dziecko w rodzinie – perspektywa Terapeuty postmodernistycznego” prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

 • 2010 Warsztaty Rozwoju Osobistego

 • 2010 Szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

 • 2009 Kurs kierowników kolonii

 • 2008 Warsztaty „Metody integracyjne w pracy z grupą” - Klanza

 • 2008 Kurs- „Realizacja projektów edukacyjnych – aspekt prakseologiczny”

 • 2006 Kurs języka migowego I stopnia

 • 2006 Warsztaty „Jak uczyć uczenia się”

 • 2005 Kurs wychowawcy kolonijnego

 • 2002 Certyfikat I stopnia – Sekcje Partnerskie Olimpiad Specjalnych Polska

 

Publikacje:

 

 • Wykorzystanie kulturotechnik w terapii uzależnień młodzieży na podstawie Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku Białej. [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer – Kruczek (red.) Resocjalizacja. Probacja. Pomoc penitencjarna. Wyd. ARKA, Cieszyn 2014, s. 162 – 173. ISBN: 978-83-931587-4-4 Recenzja tomu: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl., dr hab. Małgorzata Przybysz – Zaremba, prof. ATH, dr Marek Kalaman (Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego).
   

 • 2012 Świadomość śmierci wśród młodzieży uzależnionej artykuł przyjęty do druku przez organizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń. WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli 19.06.2012
   

 • 2011 Radzenie sobie ze stresem [w:] Leszek Antoni Wieczorek (red.) Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy. Przepisy ruchu drogowego na podstawie skrótów myślowych. Bielsko Biała, LAW perfect 2011, s. 72 – 88 ISBN 978-83-62849-64-2
   

 • 2011 Przedmowa [w:] Leszek Antoni Wieczorek (red.) Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy. Przepisy ruchu drogowego na podstawie skrótów myślowych. Bielsko Biała, LAW perfect 2011, s. 72 – 88 ISBN 978-83-62849-64-2