Program dla rodziców, których dzieci

nadużywają komputera, Sieci, gier, telefonu

ProfilaktykaRazem.pl

czytaj więcej

szkolenia 1,2- dniowe

dla pracowników oświaty i służb społecznych

 

Profesjonalne szkolenia dla nauczycieli i pracowników służb społecznych które obejmują nie tylko szeroki zakres wiedzy ale również ćwiczenia praktyczne i bogaty materiał merytoryczny

czytaj więcej

wywiadówki profilaktyczne

 

Prelekcje multimedialne, z osobami na co dzień pracującymi z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą. Ogromna charyzma prelegentów porwie niejednego rodzica i być może pobudzi do refleksji. 

szkolenia dla nauczycieli

 

Krótkie 3 godzinne szkolenie, w trakcie którego nauczyciele będą mogli posiąść podstawowe informacje na temat współczesnych trendów profilaktycznych, uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz komunikacji
z młodym człowiekiem i jego rodzicem.

czytaj więcej

warsztaty dla uczniów

 

Zajęcia warsztatowe dla max 35 osób, które angażują każdego uczestnika zajęć. Zajęcia oparte na czynnikach chroniących. Zakres tematów: integracja, emocje, budowanie poczucia własnej wartości, uzależnienia chemiczne,  behawioralne, itp.

czytaj więcej

Oferujemy:

 

- warsztaty dla dzieci i młodzieży

- wywiadówki profilaktyczne dla rodziców

- krótkie szkolenia dla nauczycieli

- szkolenia 1 i 2 dniowe dla pracowników oświaty i służb społecznych

- eventy profilaktyczne

- realizację programu Fred Goes Net

- realizację programu UNPLUGGED

- realizację Programu Wzmacniania Rodziny

- realizację programu Candis

- indywidualna psychoterapię uzależnień

OFERTA PROFILAKTYCZNA